Pomiar kontrolny

kontrolny pomiar gedetyMapy projektowe przygotowujemy na podstawie wywiadu terenowego, a także analizy istniejącej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Sporządzamy mapy w postaci analogowej, czyli na papierze lub folii bądź cyfrowej, w formacie uzgodnionym z klientem.