Wznowienia granic działek

granice działek budowalnychPlanują Państwo budowę domu na działce, na której nie ma lub są uszkodzone znaki geodezyjne wyznaczające granice? Wówczas konieczne jest wznowienie granic, polegające na odnalezieniu znaków i śladów granicznych, dokumentów oraz istniejącej linii granicznej, a następnie zaznaczenie jej na gruncie odpowiednimi znakami granicznymi.