Wyznaczenia tras przewodów/inwentaryzacji powykonawczej budynków

W ramach oferty zajmujemy się także pracami powykonawczymi. Wyznaczamy trasy przewodów/inwentaryzacji powykonawczej budynków. Sprawdzamy, jakie są aktualne dane o przestrzennym rozmieszczeniu budynków na działce i zagospodarowaniu terenu tuż po skończonej budowie i przyłączach. Badamy prawidłowości i zgodność z projektami. Do naszych zadań należy także inwentaryzacja obiektów liniowych, np. przyłączy gazowych

inwentaryzacja budynku